Qraftsamling 21

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling. Det huvudsakliga syftet med Qraftsamling är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. Nu utvecklar vi programmet ytterligare.

Välkommen till denna digitala informationsträff om programmet den 25:e februari 2021 klockan 08:30-09:30. 

Här får du träffa våra utbildare 2021: normingenjörerna på Add Gender AB och ställa alla frågor om innehåll, pris och målgrupp.

Notera att den 8:e mars 2021 är sista anmälan för att delta i 2021:s omgång av programmet Qraftsamling. Men vi ser gärna att du anmäler dig så snart ni bestämt er för att delta, eftersom antalet platser är begränsade.

Mer information får du på mötet eller genom att kontakta Pernilla Alexandersson på Add Gender. Se kontakt längst ner på sidan.

Läs mer om Qraftsamling här.

Jag vill delta!

Tid och plats:

Alla anmälda får en videolänk till Teams och mer information i kalenderinbjudan.

  Qraftsamling 21 löper mellan april och november 2021 och är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarskapsprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Programmet har formats till ett uppskattat verktyg för att stödja företag i energibranschen som arbetar systematiskt för ökad mångfald och inkludering på flera nivåer: energibranschen, företaget och deltagande medarbetare och chefer. 

  Det fokuserade arbetet på att öka mångfalden har gett resultat för de deltagande företagen tidigare år. Inför 2021 har vi utvärderat tidigare upplägg och uppdaterat programmet.

  Det lägger i år fokus på normförändring, inkluderande ledarskap och samtliga lagstiftade diskrimineringsgrunder. Programmet ska framgångsrikt stötta inkluderande normförändring och skapa arbetsplatser med likvärdiga karriärmöjligheter som engagerar och inspirerar. 

  Tillsammans vill vi möjliggöra för en hållbar och inkluderande energibransch som speglar samhället i arbetskraften, lyckas med jämställdheten och ökar branschens attraktionskraft.

  Nytt för 2021 är:

  • En ökad tydlighet kring branschens nuläge och drömläge och med fler inspirerande exempel från andra branscher.
  • En företagsunik normplattform med operativa mål, aktiviteter och prioriteringar som tydliggör arbetet inom samtliga diskrimineringsgrunder - och ger programmets effekter en ökad mätbarhet.
  • Handledning av Add Genders specialiserade normingenjörer utifrån deltagarnas önskemål och rådande evidens och erfarenhet.
  • Engagerade samtal och möten, med fokus på inkluderande kommunikation, normmedvetenhet och differentiering genom värderingar.
  • Kompetenshöjning för flera ledare i organisationen än de som deltar, tack vare ökad dokumentation och distansmoduler.
  • Deltagande företagsrepresentanter rustas särskilt för normmedveten förändringsledning i en global kontext.
  • Ett normnyfiket omvänt mentorskap som löper genom hela programmet, med nya perspektiv från andra sammanhang än det egna.
  • En tydlig koppling till Agenda 2030 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och dess paragrafer både gällande kunskap om och arbete för att motverka kränkande särbehandling.

  Vi söker två deltagare från ert företag

  1. Ledare eller engagerad chef med mandat är huvuddeltagare - en engagerad ledare, chef eller HR-chef som deltar på fyra träffar och tar med sig lärdomarna tillbaka till organisationen.
  2. En till deltagare utses som representant för ledningsgruppen, förslagsvis vd:n, som deltar på två av de fyra träffarna under året. Samt bjuds in till en inspirationsträff särskilt anpassad för inkluderande kommunikation och verksamhetsstyrning. Deltagandet ingår i programavgiften för person 1.

  Nytt för i år är också att fler roller i företaget kommer att få tillgång till de digitala modulerna. Samt den företagsunika normplattformen, vilken fungerar som en nollmätning vid start och en utvärdering vid programmets slut.

  Jag vill delta!

  Välkommen att utvecklas med oss.

  Energiföretagen Sverige
  För mer information ring eller mejla!
  @AddGender pernilla.alexandersson@addgender.se

  0767-877877